Sommarens läger kommer att ordnas som planerat (25 mars 2020)

Såvida det inte kommer mer restriktioner så kommer EBUF att ordna sina sommarläger som planerat.

EBUF följer med myndigheternas rekommendationer gällande risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19 och ändrar vid behov sommarlägrens gruppstorlek och aktiviteter för att kunna minska smittospridningen.


EBUF:s sommarläger sommaren 2020:

EBUF kommer att ordnar sommarläger och ettt teaterläger sommaren 2020; i Köklax, Gammelgård, Mattby och Alberga. Samtliga läger är avsedda för 7-12 åringar. 

Vänligen fyll i en blankett per barn du önskar anmäla. Lägerplatsen till EBUF:s egna läger i Köklax, Mattby och Gammelgård bekräftas inom tre arbetsdagar så om du inte genast får en bekräftelse så betyder det inte att barnet inte skulle få plats. 
 

Anmälan till lägren i Alberga som ordnas i samarbete med Folkhälsan i Alberga görs via denna blankett. 

Anmälan till teaterlägret har nu öppnats! Årets teaterläger ordnas på Fallåker i Bemböle. 

Frågor kan riktas till Martina, martina.gardberg@ebuf.org, 050 406 4244. 

Mattby

Sommarläger i Mattby vecka 23
Lägertid: må-fre 1-5.6.2020, kl. 8.30-16.30
Lägerplats: Stockhuset, Mattliden 4, 02230 Esbo
Pris: 95 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)
Lägret ordnas ifall det finns mer än 8 deltagare anmälda. 


Köklax

Sommarläger I Köklax vecka 23 
Lägertid: må-fre 1-5.6.2020, kl. 8.30-16.30
Lägerplats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 95 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)

Sommarläger III Köklax vecka 32
Lägertid: må-fre 3-7.8.2020, kl. 8.30-16.30
Lägerplats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 95 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)
Lägret ordnas ifall det finns mer än 8 deltagare anmälda. 

Sommarläger IV Köklax vecka 33
Lägertid: må-fre 10-14.8.2020, kl. 8.30-16.30
Lägerplats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo
Pris: 95 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)

Gammelgård

Sommarläger II Gammelgård vecka 24
Lägertid: må-fre 8-12.6.2020, kl. 8.30-16.30
Lägerplats: uf-huset Calberg, Ungdomsvägen 10, 02920 Esbo
Pris: 95 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)
 

Fallåker

Teaterläger för åk 3-6
Lägertid: må-ons 15-17.6.2020, 8.30-16.30. Teateraktiviteter kl. 9-15. 
Lägerplats: Fallåker, Fallåker 18, 02740 Esbo.
Pris: 75 €, inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.  
Anmälan: via blanketten längre ner eller här (mobilanpassad)
Teaterlägret är för elever i åk 3-6. 
 

Alberga

Sommarlägren i Alberga ordnas i samarbete med Folkhälsan i Alberga. Under sommarlägren vecka 23-25 har barnen simundervisning med ubildade simlärare tre förmiddagar i veckan (två förmiddagar vecka 25). 

Sommarläger Alberga 1 vecka 23     Fullsatt
Lägertid: må-fre 1-5.6.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: Boställsskolan, Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo
Pris: 100 € , inkluderar simundervisning, varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via denna blankett

Sommarläger Alberga 2 vecka 24      Fullsatt
Lägertid: må-fre 8-12.6.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo
Pris: 100 € , inkluderar simundervisning, varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via denna blankett

Sommarläger Alberga 3 vecka 25      Fullsatt
Lägertid: må-to 15-18.6.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo
Pris: 80 € , inkluderar simundervisning, varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden. 
Anmälan: via denna blankett

Sommarläger Alberga 4 vecka 26
Lägertid: må-fre 22-26.6.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo
Pris: 100 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Anmälan: via denna blankett

Sommarläger Alberga 5 vecka 32
Lägertid: må-fre 3-7.8.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo
Pris: 100 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden.
Lägret ordnas ifall det finns mer än 10 deltagare anmälda.
Anmälan: via denna blankett

Sommarläger Alberga 6 vecka 33
Lägertid: må-fre 10-14.8.2020, kl. 8.00-17.00
Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo
Pris: 100 € , inkluderar varm lunch, mellanmål, aktiviteter och försäkring under lägertiden. 
Anmälan: via denna blankett