Skärgårdens Vänner i Esbo rf
SViE

Föreningshus:
Vikingaborg , Sommarövägen 8 B, 02380 ESBO

Viceordförande:
Yrsa Holmberg,
tfn 040 511 8786, yrsa.holmberg(at)gmail.com

Sekreterare:
Siv Lindfors, tfn 0400 523 441

Uf-husets bokningar:
Siv Lindfors, tfn 0400 360 887

Länk till Skärgårdens Vänner i Esbo