Föreningen för Nytta och Nöje i Noux rf
NNN
 

 

 

 

 

 

 

Föreningshus:
Stenhalla i Brobacka, Noux, Herrbackavägen 5, 02820 ESBO

http://www.stenhalla.nsu.fi 

Ordförande:
Kaj Bäckman
050 548 2830
kaj.backman(at)dlc.fi

Sekreterare & postmottagare:
Gunilla Bäckman
tfn 040 578 1948, gunilla.backman(at)dlc.fi

Uf-husets bokningar:
Kaj Bäckman
050 548 2830
kaj.backman(at)dlc.fi

Kjell Holmström
040 570 4205
kjell.holmstrom(at)pivotal.fi