Mattbynejdens ungdomsförening rf
MNUF

Verksamhet i Mattlidens skolcentrum

Ordförande:
Föreningen letar efter en ny ordförande - är det du? Ta då kontakt med sekreterare Robert. 

Sekreterare:
Robert Björkstén, tfn 804 2145, 040 578 7792, robert.bjorksten(at)suomi24.fi

Postmottagare:
Karen Granvik
Mattberget 10 B
02230 Esbo
tfn 050 593 4680, karen.granvik(at)me.com

Länk till Mattbynejdens ungdomsförening