Gammelgård ungdoms- och allmogeförening rf
GUAF

Föreningshus:
Carlberg i Gammelgård, Ungdomsvägen 10, 02920 ESBO

Ordförande:
Richard Sederholm, tfn 040 590 3405, richard.sederholm(at)celego.fi

Sekreterare:
Monica Björklöf
tfn (09) 854 1666 eller 050 327 1934, monica.bjorklof(at)kolumbus.fi

Uf-husets bokningar:
Sytte Weckström
Carlberg(at)elisanet.fi
tfn (09) 854 1153

Länk till Gammelgård ungdoms- och allmogeförening